Místní knihovna v Blatnici pod Svatým Antonínkem
Naposledy aktualizováno: 12.05.2017 19:51:52

 

 

 

 

 

 

 

 

 Připravujeme pro Vás nové webové stránky!!

 

 

 

 

 

Místní knihovna v Blatnici pod Sv. Antonínkem je veřejná univerzální knihovna zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů ke kulturním hodnotám

a informacím. Hlavní činností knihovny je získávání, zpracování a zpřístupňování knih, periodik a dalších informačních pramenů, které půjčuje čtenářům. Fond knihovny čítá na 13 000 knihovních jednotek.

 

Knihovna je od roku 2015 členem profesní organizace SKIP ČR (svaz českých knihovníků a informačních pracovníků) a Klubu dětských knihoven SKIP - KLUBKO.

 

Knihovní systém je plně automatizován (knihovní systém Clavius), od výpůjčního protokolu až po katalog knihovny, který je na internetu. Čtenářské průkazy, knihy

a časopisy jsou označeny čárovým kódem.

 
Proces zabral 0.0182 sekund času a 0.57MB paměti.